Na drodze gminnej łączącej dwa osiedla jeden z mieszkańców postawił słupki z biało-czerwoną taśmą odgradzającą. Doszło do zwężenia drogi, w ten sposób, że mieszkańcy prowadzący działalność gospodarczą w dziedzinie transportu nie mogli z niej korzystać. W związku z tym inny mieszkaniec złożył pismo do burmistrza o podjęcie wszelkich działań prawnych w tej sprawie (m.in. mających oparcie w prawie karnym, cywilnym czy administracyjnym).
Ze względu na brak odpowiedzi mężczyzna wniósł ponaglenie do samorządowego kolegium odwoławczego, jednak zostało ono uznane za nieuzasadnione. Organ wskazał, że sprawa dotyczy przeciwdziałania niszczeniu dróg oraz robót interwencyjnych. Co za tym idzie, nie będzie rozstrzygana w drodze decyzji administracyjnej jako sprawa indywidualna, lecz na drodze cywilnej.