Wprowadzenie zakazu tworzenia nowych domów dziecka to jeden z najważniejszych elementów szykowanej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej reformy pieczy zastępczej. Jest to kolejny krok w kierunku odchodzenia od opieki instytucjonalnej, aby jak najwięcej dzieci mogło wychowywać się w warunkach domowych. Do tego potrzebne jest jednak rozwijanie rodzinnej pieczy zastępczej, czemu mają służyć inne proponowane przez resort zmiany. Część z nich budzi jednak wątpliwości wśród powiatów.
Nakaz przyjęcia