Takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.). Nowe przepisy dotyczą dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, czyli odpowiednika 500+ dla wychowanków placówek. Co do zasady te pieniądze są przeznaczane na rozwijanie zainteresowań oraz zwiększanie szans edukacyjnych dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy. Jednak w przypadku wielu podopiecznych dyrektorzy placówek wpłacają część lub całość świadczenia na ich rachunki, tak aby mieli większe wsparcie finansowe w momencie wejścia w proces usamodzielniania po opuszczeniu pieczy. Problem w tym, że obecne przepisy w ogóle nie regulują kwestii takiego czasem długoletniego kumulowania pieniędzy wychowanków. Stąd też pojawiają się wątpliwości, czy wobec braku podstawy prawnej jest to dopuszczalne.
Ta sytuacja ma się zmienić dzięki nowelizacji ustawy. Zgodnie z projektem pieniądze z dodatku będą mogły być gromadzone na koncie depozytowym utworzonym indywidualnie dla każdego dziecka i będą dodatkowym wsparciem, gdy skończy ono 18. lat. Rachunek będzie zakładany przez powiat zobowiązany do finansowania jego pobytu w pieczy, a konkretnie przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR). Z kolei za wypłatę pieniędzy będzie odpowiadał starosta, który przekaże środki na konto bankowe 18-latka. Natomiast w szczególnie uzasadnionych przypadkach będzie możliwa wypłata dodatku wcześniej niż przed osiągnięciem przez dziecko pełnoletniości. Przy czym każdorazowo decyzję w tej sprawie będzie podejmował sąd rodzinny.