Mazowsze wygrywa w sprawie janosikowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok w sporze między samorządem a ministerstwem finansów. Sąd unieważnił decyzje resortu nakazujące spłatę czterech rat podatku. Chodzi o 200 milionów złotych, które województwo musiało zapłacić jako podatek na rzecz biednych regionów.

Zdaniem sądu sytuacja finansowa województwa jest tak zła, że obciążenie tego rzędu mija się z celem. Sędziowie wzięli też pod uwagę, że część zapisów ustawowych, które dotyczą janosikowego, jest niezgodnych z ustawą zasadniczą. Orzekł o tym w marcu tego roku Trybunał Konstytucyjny.

Wyrok jest nieprawomocny. Przysługuje od niego kasacja w Naczelnym sądzie Administracyjnym. Przedstawiciele Ministerstwa finansów powiedzieli, że będą badać sprawę. Nie chcieli odpowiedzieć na pytanie, czy będą się odwoływać.