Tak wynika z danych zawartych w informacji Rady Ministrów o realizacji w 2020 r. ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.).
Podstawowym zadaniem asystenta jest praca z rodzinami, które nie wywiązują się prawidłowo z obowiązków opiekuńczo-wychowawczych i grozi im zabranie dzieci do pieczy zastępczej. – Jest to trudna i bardzo odpowiedzialna praca, a jednocześnie słabo wynagradzana. Asystenci od kilku lat żyją nadzieją, że dzięki nowelizacji przepisów ich warunki pracy się poprawią. Niestety tak się nie dzieje i stąd coraz więcej osób decyduje się na zmianę zawodu – mówi prof. Izabela Krasiejko, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Rodziny.