Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) zdecydowało się wprowadzić spore zmiany w projekcie ustawy o ekonomii społecznej, który ma kompleksowo uregulować sferę działalności podmiotów zajmujących się wspieraniem i zatrudnianiem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. To efekt wielu uwag, które wpłynęły do resortu w trakcie konsultowania projektu (pisaliśmy o tym w DGP nr 130/2021 „Resortowe spory o kształt ustawy o ekonomii społecznej”). Eksperci podkreślają jednak, że z projektu wypadły przy okazji kluczowe i oczekiwane przez środowisko przepisy, które miały sprzyjać rozwojowi sektora ekonomii społecznej.
Mniejsze ryzyko zwolnień