Projekt ustawy o ochotniczych strażach pożarnych znajduje się na etapie konsultacji społecznych. Przypomnijmy, jest to kolejne podejście do uregulowania m.in. dodatków do emerytur członków OSP (pisaliśmy o tym w tekście „Emerytowany strażak – ochotnik z dodatkiem”, DGP nr 128/2021).
Jednak poza szeregiem dawno postulowanych zmian, zmodyfikowana ma zostać struktura organizacyjna OSP. Chodzi o zwiększenie kompetencji Państwowej Straży Pożarnej względem ochotników. Zgodnie z założeniami projektu PSP ma m.in. prowadzić we współpracy z wójtem oraz starostą ewidencję jednostek OSP, które można zadysponować do świadczeń ratowniczych, udzielać wsparcia w celu właściwej realizacji zadań OSP, zaś gmina ma zapewnić koordynację funkcjonowania OSP w zakresie współpracy z właściwym komendantem powiatowym PSP.