Zarabiam nieco ponad 2 tys. zł brutto, a za śmieci muszę płacić gminie tyle samo, co chociażby burmistrz osiągający miesięczne dochody na poziomie 10 tys. zł. Wydaje mi się to niesprawiedliwe. Czy gmina nie powinna różnicować stawek opłat za odbiór odpadów w zależności od zarobków właścicieli nieruchomości – zastanawia się pan Michał
Rada gminy, określając opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, musi jedynie zróżnicować stawki w zależności od tego, czy śmieci są zbierane zgodnie z przyjętymi w danym regionie zasadami segregacji czy też nieselektywnie. Władze gminy mają co prawda również możliwość wprowadzenia systemu zwolnień z opłaty, ale skorzystanie z tego uprawnienia jest opcjonalne. To od rady gminy zależy, czy go zastosuje.
Obecnie trudno spodziewać się, że lokalni radni zdecydują się na ten krok. Wszystko dlatego, że przepisy dotyczące dopłat i ulg w opłatach za śmieci częściowo zakwestionował Trybunał Konstytucyjny, który uznał, że są zbyt ogólne i pozostawiają za dużo swobody samorządom. Projektowane są więc zmiany mające uściślić reguły ustalania zwolnień od opłat. Wiele samorządów woli poczekać na nowe regulacje, zamiast działać na podstawie obecnych przepisów, które najpóźniej w pierwszej połowie przyszłego roku przestaną obowiązywać.
Nawet jednak w obecnym stanie prawnym wprowadzanie zwolnień okazuje się w praktyce problematyczne. Organy nadzoru nad samorządami często kwestionowały zwolnienia ustalane przez gminy. Wykształciła się linia orzecznicza mówiąca, iż lokalne władze nie mogą różnicować stawek opłat za śmieci w zależności od sytuacji majątkowej mieszkańców. Zwolnienia mogą mieć tylko charakter przedmiotowy, a więc dotyczyć określonych kategorii odpadów, za odbiór których nie pobiera się opłaty.
Odpowiadając więc na pytanie czytelnika, warto podkreślić, że stan, gdy osoby o tak różnych zarobkach muszą ponosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w identycznej wysokości, jest jak najbardziej prawidłowy. Co więcej, rozróżnianie stawek dla osób o innych dochodach byłoby niezgodne z prawem.

Podstawa prawna

Art. 6k ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.).