Przypomnijmy, że 1 lipca wchodzi obowiązek rejestracji źródeł ogrzewania. Dotyczy on właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych, ale także firm. Informacje o nich będą gromadzone w CEEB – ogólnopolskiej bazie danych, która ma pomóc w uporaniu się z problemem smogu.
Jakiego rodzaju źródła ciepła trzeba będzie zgłosić? Katalog jest bardzo pojemny. Źródło ciepła należy definiować zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki z 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. nr 16 poz. 92), gdzie w par. 2 pkt 6 wskazano, że to „połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła”. Oznacza to, że zgłoszeniu nie będą podlegać np. małe grzejniki, które są uzupełnieniem ogrzewania lokalu.
Reklama
Zgłosić należy natomiast m.in.: kocioł gazowy, podgrzewacz gazowy przepływowy, podgrzewacz gazowy pojemnościowy, grzejnik gazowy, kominek gazowy, nagrzewnice gazowe, promienniki gazowe, kocioł na paliwa stałe, piec kaflowy lub wolnostojący (koza, angielka) na paliwa stałe (węgiel, drewno, pellet), kominek na paliwo stałe, trzon kuchenny, piecokuchnię, kuchnię węglową, kocioł olejowy, piec olejowy, pompę ciepła powietrzną, pompę ciepła gruntową, pompę ciepła wodną, ogrzewanie elektryczne, kolektory słoneczne, sieć ciepłowniczą, instalację fotowoltaiczną, kogenerację, gruntowe wymienniki ciepła.
Deklarację będzie musiał złożyć właściciel lub zarządca budynku: w formie elektronicznej (przez internet) lub na piśmie w urzędzie gminy. Będzie na to rok, jeśli budynek oddano do użytku przed 1 lipca 2021 r., ale zaledwie 14 dni w przypadku nowego budynku, czyli oddanego do użytku po 1 lipca 2021 r. System teleinformatyczny zostanie udostępniony gminom od 1 lipca. Obecnie trwają szkolenia urzędników oraz strażników gminnych i miejskich, którzy będą sprawdzać źródła ogrzewania.

Reklama
Poniżej przedstawiamy odpowiedzi Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) na pytania dotyczące CEEB nadesłane przez czytelników DGP.
Czy w całorocznym domu jednorodzinnym obowiązek zgłoszenia do gminy obejmuje i piec gazowy, i okazjonalnie wykorzystywany (tylko w okresie późnej jesieni i zimy, średnio kilka razy w tygodniu) kominek opalany drewnem? Należy podać jedno czy oba źródła ciepła?
Obowiązek zgłoszenia obejmuje wszystkie zainstalowane źródła ciepła lub spalania paliw, nawet jeżeli nie są eksploatowane albo są używane tylko sporadycznie. W przypadku posiadania kominka należy podać oba źródła.
Czy należy zgłaszać także znajdującą się w przydomowym ogrodzie minisaunę dwuosobową (opał jak wyżej)?
W tym przypadku nie ma takiego obowiązku.
Czy należy zgłosić kominek w domku na działce pracowniczej w rodzinnym ogrodzie działkowym poza miastem, opalany drewnem i używany sporadycznie (wczesną wiosną dwa–trzy razy w miesiącu, a jesienią cztery–pięć razy w miesiącu)?
Tak. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków będzie tworzyła rejestr wszystkich źródeł spalania paliw, które w swojej mocy cieplnej nie przekraczają 1 MW. W związku z tym właściciel, który posiada w swojej altanie na terenie ROD piec grzewczy, w tym również tzw. kozę czy kominek, będzie miał obowiązek zgłoszenia źródła spalania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, i to niezależnie od formy prawnej użytkowania budynku.
Czy zgłoszeniu podlegają nieduże urządzenia elektryczne służące do dogrzewania pomieszczenia w szczególnie chłodne zimy, np. farelka lub grzejnik elektryczny (urządzenia przenośne)?
Urządzenia takie nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia do CEEB.
Czy zgłaszać należy urządzenia chłodzące pomieszczenia, w tym klimatyzatory (również przenośne) z funkcją grzania?
Urządzenia chłodzące pomieszczenia, nawet z funkcją grzania, nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia do CEEB.
Na część pytań GUNB odpowiada na swej stronie internetowej poświęconej CEEB. Przedstawiamy niektóre z najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami:
Mam mieszkanie w bloku. Czy muszę złożyć deklarację samodzielnie?
Wspólne źródło ciepła w bloku czy kamienicy zgłosi zarządca. Jeśli jednak dodatkowo w lokalu jest np. kominek – taką deklarację trzeba złożyć samodzielnie.
Wynajmuję mieszkanie w budynku wielorodzinnym. Czy muszę złożyć deklarację?
Najemca nie ma obowiązku zgłaszania źródeł ciepła. Obowiązek ten nałożony jest na właściciela/zarządcę budynku.
Jeśli jest dwóch właścicieli budynku, deklarację składa jeden z nich?
W przypadku budynków/lokali, w których występuje współwłasność nieruchomości, dochodzi do tzw. odpowiedzialności solidarnej. W przypadku złożenia deklaracji tylko przez jednego ze współwłaścicieli należy uznać spełnienie tego obowiązku odnoszącego się przecież do budynku. Brak jest również podstaw do karania tego współwłaściciela, który nie złożył deklaracji dla tego budynku.
Więcej informacji można znaleźć na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
O CEEB czytaj również w dzisiejszym wydaniu tygodnika Samorząd i Administracja
Kotły i piece do spisu