W ubiegłym roku spadła liczba dzieci wychowywanych w różnych formach pieczy zastępczej. Jak wynika z danych przekazanych DGP przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS), było ich 72 tys., podczas gdy w 2019 r. było to 72,4 tys. Co istotne,77 proc. z nich przebywa w rodzinnych formach opieki zastępczej, ale mogłoby więcej, gdyby nie to, że brakuje osób, które chciałyby się nimi zająć. Zdaniem ekspertów konieczna jest zmiana przepisów, która rozwijałaby rodzinną pieczę nad dziećmi. Nad takimi rozwiązaniami pracuje resort rodziny, przy czym na gruntowną reformę przyjdzie poczekać, bo najpierw ma być przeprowadzona mała nowelizacja.

Piecza w kryzysie