Główny Inspektor Sanitarny wydał w piątek wytyczne "w sprawie bezpiecznej realizacji wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego w toku kadencji i referendów lokalnych rekomendowanych do przeprowadzenia od drugiej dekady czerwca 2021 roku".

Zaznaczono w nich, że "pomimo spadku liczby przypadków COVID-19 w Polsce trwa wprowadzony 20 marca 2020 r. stan epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. W związku z tym nadal należy przestrzegać zasad reżimu sanitarnego.

GIS wskazał, że przeprowadzenie wyborów powinno odbyć się w szczególności z uwzględnieniem obowiązujących przepisów rozporządzenia Rady Ministrów.

Reklama

Zaznaczono, że "każdy obywatel, przebywając na terenie lokalu wyborczego, przez cały czas pobytu w nim musi mieć osłonięte maseczką usta i nos". Wyjątkiem jest "krótkotrwałe uchylenie maseczki podczas identyfikacji przy wydawaniu karty do głosowania".

"Zaleca się okazywanie dowodu osobistego bez przekazywania dokumentu członkowi komisji" – wskazał GIS.

Reklama

Przypomniał jednocześnie o obowiązku zachowywania dystansu 1,5 m między osobami.

Zarekomendował, by wybierać do komisji wyborczych i osób wspierających prace komisji "osoby zaszczepione pełnym cyklem szczepienia m.in. 14 dni przed przystąpieniem do pracy lub takich, które są uodpornione w wyniku przebycia choroby. Rekomenduje się, aby członkami komisji odrębnych były osoby pracujące w danym zakładzie".

Zgodnie z wytycznymi należy do przeprowadzenia wyborów wybrać możliwie jak największe pomieszczenia. "Preferowane są m.in.: hale sportowe, sale gimnastyczne oraz miejsca łatwe do dezynfekcji" – czytamy w komunikacie.

"Zaleca się przestrzeganie zasady przynajmniej 10-krotnej wymiany powietrza w pomieszczeniach pracy komisji: w budynkach bez mechanicznej instalacji wentylacyjnej pomieszczenie powinno być regularnie wietrzone: okresowo w ciągu dnia pracy (10 minut wietrzenia co godzinę) oraz co najmniej 2 godziny przed przystąpieniem komisji do pracy, w budynkach z mechaniczną instalacją wentylacyjną wywiewną, grawitacyjną, zalecana jest stała jej praca" – wskazał w komunikacie GIS.

Zaapelował o otwarcie wszystkich drzwi w lokalu wyborczym oraz umieszczenie podajników z preparatem do dezynfekcji rąk: przy wejściu do lokalu, przy stanowisku komisji wyborczej i przy punktach głosowania.

Zgodnie z wytycznymi GIS stanowiska pracy komisji powinny być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.

"W celu oddzielenia stanowisk pracy członków komisji dla zapewnienia bezpiecznej odległości zaleca się: ustawienie wolnych biurek między poszczególnymi stanowiskami pracy lub zamontowanie między stanowiskami barier wykonanych z nieprzepuszczalnego materiału (np. folii)" – wskazał GIS.

Zarekomendował dezynfekcję górnej części urny wyborczej, kabin do głosowania i artykułów piśmienniczych piszących nie rzadziej niż co 2 godziny.

Zaznaczono, że każdy z członków komisji zobowiązany jest do zasłaniania ust i nosa maseczką w trakcie całego dnia pracy oraz dbanie o częstą dezynfekcję rąk, nie rzadziej, niż co 1 godzinę.

Wskazano, że podczas liczenia głosów każdy z członków komisji powinien mieć założone rękawiczki.