Wyrok w tej sprawie wydał niedawno Sąd Okręgowy w Warszawie.
– Do tej pory o trybie in-house wypowiadała się tylko Krajowa Izba Odwoławcza. To pierwsze orzeczenie w tej sprawie wydane przez sąd zamówień publicznych – podkreśla Konrad Różowicz z Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners, która reprezentowała w sporze Zduńską Wolę.