Do dyrektora jednego z biur urzędu miasta został złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Ze względu na brak odpowiedzi, sąd administracyjny wydał wyrok zobowiązujący go do dokonania czynności, wskazując równocześnie, że dyrektor dopuścił się bezczynności.
Skargę kasacyjną na to rozstrzygnięcie wniósł prezydent miasta, jednak została ona odrzucona. NSA wskazał, że nie był on ani stroną, ani uczestnikiem postępowania. A zarówno skarga, jak i wyrok sądu I instancji wskazywały, że zobowiązanym do udzielenia żądanej informacji był dyrektor biura.