W administracji rządowej przybywa wyższych stanowisk. W ubiegłym roku liczba członków korpusu służby cywilnej zmalała o 865 etatów. Odwrotna sytuacja jest jednak na stanowiskach kierowniczych, bo tu powstały 92 nowe (patrz infografika). Zdaniem ekspertów liczba dyrektorów powinna być proporcjonalna do liczby pozostałych stanowisk, jednak chęć tworzenia wyższych stanowisk bywa większa od zdrowego rozsądku. W efekcie powstają nowe departamenty, biura, a nawet całe urzędy, w których pojawiają się stanowiska dyrektorskie. To bowiem prowadzi do tworzenia dobrze opłacanych posad.
Pączkujące wydziały