– Ministerstwo w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego podjęło dialog w zakresie wypracowania nowych rozwiązań w ustawie o funduszu sołeckim. Jest bowiem konieczność określenia limitów wydatków budżetu państwa po 2023 r. – informuje Szymon Wróbel z departamentu administracji publicznej MSWiA.
Dodaje, że prowadzone prace nie odnoszą się wyłącznie do kwot. – Analizujemy różne kwestie związane z funkcjonowaniem ustawy, a w szczególności mechanizm korygujący – zapowiada Szymon Wróbel.