Biznes zapłaci mniej
Przyjęte przez stolicę rozwiązanie spowoduje duże dysproporcje w opłatach za śmieci między lokalami mieszkalnymi a użytkowymi (na niekorzyść tych pierwszych). „Nowe zasady prowadzą do nieuzasadnionego zmniejszenia opłat za śmieci dla wielu lokali użytkowych, np. sklepów znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, które wykazują niewielkie zużycie wody, a jednocześnie generują dużą ilość odpadów” – czytamy w apelu.