Gminy do końca marca mogą zgłaszać się do współpracy w realizacji rządowego programu wymiany przestarzałych pieców i kotłów na nowych, korzystnych zasadach.

Po tym, gdy rząd ogłosił wsparcie dla zaangażowanych samorządów, w województwie małopolskim w ciągu trzech tygodni udział gmin zainteresowanych programem „Czyste powietrze” wzrósł z 50 proc. do blisko 100 proc. Ostatnie dwie gminy w tym regionie miały zadeklarować współpracę jeszcze wczoraj. Bartłomiej Orzeł, pełnomocnik rządu ds. programu „Czyste powietrze”, poinformował, że wydłużenie o miesiąc możliwości zgłaszania się (początkowo mowa była o końcu lutego) jest podyktowane chęcią rozszerzenia współpracy z gminami.
Wzrost zainteresowania nie dziwi. Zwłaszcza że początkowo gminy (które zostały zaproszone do programu już w lipcu 2019 r.) nie mogły liczyć na żadne wsparcie. Porozumienia zakładały obowiązek przygotowania stanowiska komputerowego, wysłania pracownika na szkolenie i oddelegowanie go do pomocy mieszkańcom przy wypełnianiu wniosków i do ich wstępnej oceny – wszystko w ramach własnych zasobów. W ubiegłym roku gminy mogły otrzymać 100 zł za wniosek, ale tylko przy podwyższonym poziomie dofinansowania. Obecnie samorządy, które będą pomagać mieszkańcom, za każdy złożony wniosek o wymianę źródła ogrzewania otrzymają 150 zł (przy podwyższonym poziomie dofinansowania) lub 50 zł (przy podstawowym poziomie). 30 tys. zł wyniesie wsparcie na utworzenie punktu informacyjnego dla mieszkańców i jego finansowanie (ma być ono kontynuowane w kolejnych latach). Z kolei 16 mln zł ma zostać podzielone między te gminy, które będą najbardziej zaangażowane w realizację programu, co znajdzie odzwierciedlenie w liczbie wniosków złożonych przez mieszkańców.
Zachęta jest więc spora, a dodatkowy czas to szansa dla wahających się jeszcze gmin. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie przygotował wzoru dokumentu zgłoszenia. Wymagane jest pisemne zgłoszenie do wojewódzkiego funduszu. – Wystarczy krótka, podpisana informacja na ten temat – zaznacza NFOŚiGW.
Zgłoszenie nie oznacza jeszcze podpisania porozumienia. Te mają być zawierane do końca maja. Gminy, które porozumienia zawarły wcześniej, na starych zasadach, otrzymają propozycję podpisania aneksu.
Jednocześnie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska informują o odbywających się szkoleniach. W województwie zachodniopomorskim wzięło w nich udział 120 przedstawicieli gmin.