Taką zmianę przewiduje rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. poz. 2285), które zastąpi obecnie obowiązujące w tym zakresie przepisy z 2005 r. Te zaś przewidują cztery rodzaje kontroli przeprowadzanych przez służby wojewody: kompleksową, problemową (obejmującą wybrany obszar działalności podmiotu), doraźną (która ma miejsce głównie wtedy, gdy wojewoda otrzyma informacje o nieprawidłowościach związanych z funkcjonowaniem podmiotu) oraz sprawdzającą (badającą, czy i w jaki sposób są wykonywane zalecenia pokontrolne).
Nowe rozporządzenie zakłada rezygnację właśnie z tego ostatniego typu kontroli, o co postulowały same urzędy wojewódzkie. Nie oznacza to jednak, że służby wojewody przestaną w ogóle weryfikować, czy wydane zalecenia zostały zrealizowane, bo będzie się to odbywać przy okazji kontroli kompleksowych oraz doraźnych.