W zeszłym tygodniu opisaliśmy Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego z Sosnowca, która prowadzi konkursy certyfikujące kierunki studiów. Jak się okazuje, fundacja przyznaje też laury „Samorządowego Lidera Edukacji”. Ze sprawozdań wynika, że rocznie wyróżnia ok. 70 gmin. I tak jak uczelniom, im też wystawia rachunki. Tym razem na kwoty ok. 3‒6 tys. zł netto. W tym roku właśnie zakończyła się 10. jubileuszowa edycja. Są gminy, które nie opuściły ani jednej. Przekonują, że chodzi o prestiż, a ten ma swoją cenę.
Rzecznik Czeladzi informuje z dumą, że miasto właśnie zdobyło szóstą statuetkę, a ubiega się o nią od 2015 r. ‒ To oznacza, że realizujemy wzorcowo politykę edukacyjną – mówi Jakub Kubasik.