Samorządy walczą o absolwentów wyższych uczelni. Najlepszym oferują mieszkania, staże, stypendia i miejsca dla dzieci w żłobkach, byle tylko zostali w mieście, w którym studiowali.

Swoim hasłem reklamowym Poznań uczynił slogan „Miasto know-how”. Przyciągnięcie najlepszych maturzystów i absolwentów szkół wyższych jest jednym z priorytetów poznańskiego ratusza. Dlatego maturzystom miasto oferuje „rok życia studenckiego za darmo”, a absolwentom mieszkania, staże i stypendia.

Żeby studiować i mieszkać za darmo przez rok w Poznaniu absolwenci szkół średnich muszą nakręcić film wideo dokumentujący ich pasje i zainteresowania. Autor najciekawszego otrzymuje możliwość korzystania za darmo przez rok z mieszkania na osiedlu Marcelin oraz darmowe korzystanie z komunikacji miejskiej, bilety do teatru , kurs prawa jazdy i języka obcego oraz karnet do centrum fitness.

We współpracy z poznańskim TBS miasto szykuje dla najlepszych absolwentów 143 mieszkania. Lokale o różnej powierzchni będą dostępne dla tych z nich, którzy w ciągu pięciu lat ukończyli studia wyższe, pracują w Poznaniu i nie ukończyli 36. roku życia. Aby ubiegać się o mieszkanie, należy złożyć oświadczenie o składaniu deklaracji PIT w poznańskim urzędzie skarbowym. Mieszkanie będzie przyznawane na określony czas za cenę czynszu i mediów.

Reklama

Podobny program dla swoich absolwentów przygotowała Łódź. Tam w ramach projektu „Mia100 kamienic” ratusz chce odnowić sto kamienic i część z nich przeznaczyć dla osób po studiach. Zasady są identyczne, jak w przypadku Poznania. Dodatkowo absolwenci będą mieli możliwość wykupu mieszkań, które otrzymają od miasta.

Starzenie się społeczeństwa jest poważnym problemem Sopotu. Z raportu PBS wynika, że zdaniem mieszkańców jest to jedna z większych bolączek miasta. Władzom zależy na przyciągnięciu młodych ludzi, lecz zaporą są najwyższe w Polsce ceny mieszkań. Stąd miasto przyznając nowe i remontowane lokale komunalne bierze pod uwagę kryterium "potencjału dla rozwoju miasta". Szanse na mieszkanie mają przede wszystkim ludzie młodzi, podejmujący pierwszą pracę.

Reklama

Co ciekawe, podobne programy prowadzą miasta nieuniwersyteckie jak np. Ostrów Wielkopolski. Absolwenci, którzy będą chcieli wrócić do rodzinnego miasta i znajdą w nim pracę mają pierwszeństwo w przydziale nowobudowanych mieszkań.

Samorządy starają się również ułatwić osobom, które ukończyły studia, poszukiwanie pracy i lepiej przygotować ich do procesów rekrutacyjnych. Organizowane są szkolenia, warsztaty i doradztwo zawodowe. Biura karier przy uczelniach to już przeżytek. Teraz samorządy we współpracy z uczelniami organizują profesjonalne warsztaty prowadzone przez doświadczonych HR-owców.

Poznań raz w roku organizuje szkolenia dla tych, którzy chcą otworzyć własny biznes. Absolwenci mogą konsultować swoje pomysły z przedstawicielami firm działającymi w stolicy Wielkopolski. Podobne inkubatory przedsiębiorczości działają w zasadzie we wszystkich większych miastach. Lublin i Częstochowa poszły o krok dalej.

Władze Częstochowy wprowadziły zwolnienie z podatku od nieruchomości dla absolwentów, którzy zakładają własny biznes i tworzą nowe miejsca pracy. To samo oferuje Lublin, gdzie studenci stanowią jedną czwartą wszystkich mieszkańców, ale po skończeniu studiów większość decyduje się wyjechać z miasta. Aby zachęcić absolwentów do pozostania w mieście i zakładania własnego biznesu uruchomiono program „Start-up Lublin”. Poza ulgą podatkową, 10 najlepszych pomysłów na biznes zgłoszonych przez młodych ludzi otrzymuje wsparcie merytoryczne i finnsowe największych firm z regionu.

Aby efektywnie tworzyć nowe miejsca pracy, samorządy i uczelnie coraz częściej współpracują także z biznesem. Powstają specjalne strefy ekonomiczne, a ponadto przedsiębiorstwa mają możliwość zamówienia u studentów prac licencjackich, magisterskich lub doktorskich. Najlepsi mogą liczyć na zatrudnienie. W ten sposób ułożona jest m.in. współpraca miasta Lublin z Politechniką Lubelską i firmą Ursus.

Podobną ofertę ma Politechnika Łódzka. Miasto współpracuje z uczelniami w ramach projektu „Młodzi w Łodzi”. Oferta? Dofinansowywanie staży w 70 łódzkich przedsiębiorstwach uczestniczących w programie, bezpłatne szkolenia, staże wakacyjne czy konkurs dla młodych przedsiębiorców na najlepszy biznesplan. Realizowany jest także unikatowy w skali kraju program stypendialny. Firmy fundują stypendia na kierunkach, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców, dofinansowują akademiki, a także dodatkowe lektoraty języków obcych. Również magistrat funduje stypendia naukowe dla studentów oraz doktorantów łódzkich uczelni.

W wielu miastach studenci mogą liczyć na specjalne programy stażowe współorganizowane przez samorządy i przedsiębiorców. Tak jest m.in. w Gdańsku i Poznaniu.

W Gdańsku co roku kilkadziesiąt firm oferuje studentom i absolwentom kilkaset miejsc stażowych. Niektórzy mają szanse wyjechać także na staż za granicę. Poznań wydaje co roku około miliona złotych na dofinansowanie staży dla absolwentów.

Miasta fundują także najlepszym absolwentom stypendia. Laureaci mogą liczyć nawet na 10 tys. zł nagrody.