Gmina nie będzie musiała wydawać decyzji administracyjnej o wysokości zaległej opłaty za śmieci, jeśli mieszkańcy nie skłamali.
Uwaga, samorządowcy. Szykuje się kolejna zmiana w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.; dalej: u.c.p.g.). Wszystko wskazuje na to, że z ustawy zniknie art. 6p, który stanowi, że jeśli właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zrobił to w niepełnej wysokości, wówczas wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa w drodze decyzji administracyjnej wysokość zaległej opłaty.
Uchylenie tego przepisu z ustawy śmieciowej przewiduje ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, przyjęta 10 maja przez Sejm i skierowana do Senatu. W odróżnieniu od pozostałych przepisów ustawy, które mają wejść w życie 1 stycznia 2014 r., a część jeszcze później, przepis uchylający art. 6p ma tylko dwutygodniowe vacatio legis. Jest więc szansa, że zacznie obowiązywać nawet jeszcze przed 1 lipca, kiedy ruszą nowe przepisy śmieciowe.