Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni zlecił przegląd podjętych przez gminy uchwał, określających treść deklaracji w sprawie wywozu śmieci. Chodzi o sprawdzenie, czy pozyskiwanie danych osobowych w deklaracjach śmieciowych jest zgodne z przepisami.

W przypadku naruszenia prawa rada gminy powinna wprowadzić zmiany treści deklaracji tak, by była ona zgodna z ustawą o ochronie danych osobowych.

Minister Michał Boni oświadczył, że w przeciwnym wypadku można zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego lub skorzystać z innych środków nadzorczych.

Przegląd uchwał mają przeprowadzić wojewodowie lub prezesi Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych informował, że wpływają do niego skargi, dotyczące beprawnego zbierania przez gminy informacji w deklaracjach śmieciowych.