Nowe przepisy o odpadach wywołują kolejne niejasności. Tym razem wątpliwości dotyczą 3 mln samozatrudnionych. Jeśli prowadzą firmę w domu, powinni mieć dwa kosze – jeden na nieczystości prywatne, drugi na firmowe. Absurd?
Samorządy namawiają do wypowiadania dotychczasowych umów na odbiór odpadów, bo od 1 lipca obowiązek ten przejmą gminy. Sytuacja jest w miarę jasna, tylko jeśli chodzi o zwykłych mieszkańców, ale już w przypadku przedsiębiorców mamy chaos. Jeśli gmina nie zdecyduje się na przejęcie odpadów komunalnych także od firm, to zrywanie umów z odbiorcami odpadów może być przedwczesne.
Zwłaszcza że na takie rozwiązanie decydują się co najwyżej duże miasta, jak Warszawa, Poznań czy Gdańsk. Większość gmin (wszystkich jest około 2,5 tys.) nie będzie wywozić śmieci od przedsiębiorców. A co z osobami, które są jednocześnie i mieszkańcem, i przedsiębiorcą, bo prowadzą działalność w miejscu zamieszkania?