Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje możliwość składania petycji, skarg i wniosków do organów państwowych, samorządowych oraz organizacji i instytucji samorządowych. Składają je obywatele w interesie publicznym, własnym lub innej osoby – za jej zgodą.
Petycje można kierować także do Sejmu i Senatu. Jednak, mimo że każdemu obywatelowi prawo do petycji gwarantuje konstytucja, to jednak w k.p.a. nie określono, czym petycja jest i jaką treść powinna zawierać. Nie jest też jasne, czy w zależności od treści petycji nie może ona zostać zakwalifikowana jako skarga albo wniosek.
Tę lukę w przepisach postanowił uzupełnić Senat, przygotowując projekt ustawy o petycjach.