Chciały tego same samorządy - powiedział Piotr Woźniak, wiceminister środowiska. Sejm uchwalił nowelizację ustawy śmieciowej odrzucając wszystkie poprawki SLD zmierzające do wyłączenia z przetargów gminne spółki komunalne.

Piotr Woźniak powiedział przed głosowaniem, że zgodnie z ustawą tryb przetargowy dotyczy jedynie wywozu śmieci.

Natomiast gmina ogłaszając przetarg będzie mogła wskazać firmę, która zajmie się ich utylizacją. W tym sensie można dosyć dowolnie kształtować sam przetarg i jego warunki, ale nie można wskazać firmy wywożącej - podkreślił.

Odpowiadając na pytanie kto będzie wywoził śmieci, jeśli spółka, która wygrała przetarg zbankrutuje powiedział, że władze samorządowe, również zgodnie z ustawą, będą miały obowiązek natychmiast zlecić wykonywanie tych samych zadań za te same pieniądze firmie wybranej samodzielnie.

Od 1 lipca gminy przejmą obowiązek gospodarowania odpadami na swoim terenie. Uchwalona dziś nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach daje samorządom większą dowolność w ustalaniu metody i wysokości opłat za odbiór i wywóz śmieci od mieszkańców..

Ustawą w przyszłym tygodniu zajmie się Senat.