Deficyt samorządów najprawdopodobniej będzie dużo niższy od zaplanowanego na ten rok w wysokości 13,5 mld zł - poinformowała w czwartek w Sejmie zastępca dyrektora w Departamencie Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów Marianna Borowska.

Borowska przedstawiła w czwartek na posiedzeniu podkomisji stałej ds. finansów samorządowych informację na temat wykonania budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego za trzy kwartały 2012 r. Wyjaśniła, że z ich sprawozdań finansowych wynika, iż po trzecim kwartale 2012 r. samorządy miały 7,1 mld zł nadwyżki, przy czym na koniec roku planowany jest deficyt w wysokości 13,5 mld zł. Wyższe dochody od wydatków po trzech kwartałach br. miało 2323 jednostek, czyli prawie 83 proc. samorządów.

Borowska dodała, że dochody samorządów do końca września wyniosły ok. 131 mld zł, co stanowi 71,1 proc. tegorocznego planu w wysokości 184,4 mld zł. Wydatki samorządów sięgnęły w tym czasie 123,9 mld zł, co stanowi 52,6 proc. planu.

"Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że wykonanie w 2011 r. na poziomie 10,2 mld zł (deficytu - PAP) było przy planowanym deficycie na poziomie prawie 20 mld zł, a więc (...) około 50 proc. (planu - PAP), to należy spodziewać się, że wykonanie w 2012 r. nie będzie tak wysokie, jak planowane" - powiedziała. Jej zdaniem deficyt samorządów najprawdopodobniej będzie dużo mniejszy od zaplanowanego. Borowska zaznaczyła jednak, że nie można obecnie mówić o żadnych liczbach, bowiem w ostatnim kwartale roku samorządy regulują większość wydatków inwestycyjnych.

Borowska dodała, że zadłużenie ogółem samorządów po trzech kwartałach wyniosło 64,7 mld zł i było o 1,5 proc. niższe wobec zadłużenia na koniec 2011 r. w wysokości 65,7 mld zł. Zaznaczyła, że zwykle zadłużenie samorządów odnotowuje najwyższy wzrost w trzecim i czwartym kwartale każdego roku. W trzecim kwartale br. sytuacja jest jednak trochę inna - bowiem zadłużenie samorządów w tym czasie wzrosło o tylko 373,1 mln zł, w porównaniu z 3,3 mld zł w tym samym okresie 2011 r. (w pierwszych dwóch kwartałach dług samorządów spadał).

"Z danych ze sprawozdań jednostek samorządu terytorialnego wynika, że globalnie sytuacja finansowa jednostek nie jest zła. Wskaźniki są zachowywane, dochody wzrosły" - podsumowała Borowska.

"Natomiast w indywidualnych przypadkach to może wyglądać różnie; są samorządy, które borykają się z trudnościami, mają problemy z płynnością finansową, występują do ministra finansów o pożyczki na programy naprawcze" - zaznaczyła. Wskazała, że przyczyny problemów finansowych są różne, np. przeinwestowanie, przejęcie zobowiązań po likwidowanych zakładach opieki zdrowotnej czy konieczność zwrotu środków pobranych z tytułu wydawanych kart pojazdów (w przypadku powiatów).