Mniej praw dla lokatorów

Rada Legislacyjna przy premierze kilka dni temu pozytywnie zaopiniowała założenia do projektu ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gmin przygotowywane przez resort transportu i budownictwa. Ustawa ma m.in. znieść najem bezterminowy i dziedziczenie lokali komunalnych.

Gminy będą zawierały umowy najmu tylko na czas określony (od roku do 5 lat). Umowę będzie można przedłużyć po przedstawieniu oświadczenia o dochodach. Jeśli się okaże, że zarobki najemcy nie mieszczą się w ustalonych limitach, będzie musiał opuścić lokal.

W przypadku zgonu najemcy jego spadkobiercy mogą wystąpić o przedłużenie umowy najmu, pod warunkiem że spełnią kryterium dochodowe. Jeśli nie, w ciągu 6 miesięcy będą musieli się wyprowadzić.

Projekt przewiduje uelastycznienie stawek czynszowych, tak by pokrywały koszty utrzymania nieruchomości. Wysokość ma zależeć od lokalizacji i standardu nieruchomości.

Nową rzeczą jest też zniesienie ustawowego katalogu osób, którym gminy muszą przyznać lokal socjalny (chodzi m.in. o małoletnich, kobiety w ciąży, inwalidów, bezrobotnych itp.). Zgodnie z nową ustawą o tym, czy komuś należy się lokal socjalny, czy nie, za każdym razem będzie decydował sąd. Jeśli projekt przejdzie ścieżkę legislacyjną, ma szansę wejść w życie w styczniu 2014 r.