Samorządy podwoiły wydatki na utrzymanie siedzib i pracowników. Tak wynika z sondy DGP przeprowadzonej w 50 gminach i miastach. Sprawdzaliśmy ich koszty od 2008 roku.
Od ostatnich czterech lat wydatki samorządów w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrosły nawet o 100 proc. Przyczyn jest wiele, począwszy od rosnących opłat za media i usługi, a kończąc na wyposażaniu stanowisk pracy w nowe komputery. Gminy rosnące wydatki tłumaczą też coraz większymi wymaganiami mieszkańców. Z tego powodu trzeba tworzyć nowe oddziały i punkty konsultacyjne.

Drogie siedziby