Uwaga - w marcu rusza nabór do pierwszej w 2012 roku edycji programu wsparcia budownictwa socjalnego. Do wzięcia jest 60 mln zł.
Kto może się starać o pieniądze
O finansowe wsparcie z budżetu państwa mogą starać się podmioty, do których ustawowych lub statutowych zadań należy zapewnianie schronienia lub mieszkania potrzebującym, tj. gminy, związki międzygminne, powiaty czy organizacje pożytku publicznego.