Czy za delikt odpowie podwładny

Dotychczas poza kierownikiem jednostki odpowiedzialność za złamanie reżimu finansowego ponoszą również pracownicy, którym powierzono określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej. Czy to się zmieni?

Czy kierownik odpowie za kontrolę

Dotychczas odpowiedzialność kierownika związana z kontrolą zarządczą była ograniczona. Czy zmieniają to nowe przepisy?

Czy urzędnikowi grozi kara

W toku kontroli okazało się, że urzędnik odpowiedzialny za koordynowanie, wydatkowanie i rozliczanie środków europejskich nie wykonywał swoich obowiązków i przekraczał ich zakres. Czy odpowie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

Czy następstwa czynu są ważne

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych często pociąga negatywne skutki finansowe dla samej instytucji, w której zatrudniony jest urzędnik. Czy okoliczności te będą miały znaczenie dla wymiaru kary?

Czy winny odpowie finansowo

Dotychczas wiele osób, które dopuściły się naruszenia dyscypliny finansów publicznych a w praktyce nie ponosiło odpowiedzialności finansowej za swoje czyny. Czy się to zmieni?

Czy stosowane będą nowe przepisy

Czy nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych miała zastosowanie do czynów popełnionych przed jej wejściem w życie?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Za jakie błędy można pociągnąć urzędnika do odpowiedzialności

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania