Coraz więcej miejscowości reglamentuje wykorzystywanie swojego herbu. Tymczasem nie ma prawa, które gminom pozwalałoby na takie działania.
– W ustawie o samorządzie gminnym nie ma przepisu, który mówiłby o tym, że radni mogą ustalić zasady korzystania z herbu – zauważa prof. Hubert Izdebski, specjalista od prawa administracyjnego z Uniwersytetu Warszawskiego. W wielu gminach obowiązują jednak uchwały, które określają warunki wykorzystywania herbu do celów komercyjnych, a nawet pobierania za to opłat. Samorządowcy jako podstawę działania wskazują ustawę o samorządzie gminnym jako tę, która upoważniła ich do stanowienia takiego prawa. Tymczasem nie jest to prawdą. Jak podkreśla prof. Izdebski, art. 18 ust. 2, pkt 13 ustawy, na który powołują się samorządowcy, mówi jedynie o tym, że rada gminy może podjąć uchwałę w sprawie herbu.
– Powinna ona jednak mówić tylko o tym, co jest herbem danej gminy – precyzuje prof. Izdebski.