Nowa Karta Lipska, czyli kierunki rozwoju miast, oraz Agenda Terytorialna UE 2030 - działania dla spójności terytorialnej zostały przyjęte przez ministrów państw UE. Polskę reprezentowała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Jak poinformowało we wtorek ministerstwo funduszy, Nowa Karta Lipska wyznacza kierunki rozwoju i transformacji europejskich miast, wskazuje też zasady dobrego zarządzania miastami. To aktualizacja pierwszej wersji Karty Lipskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich z 2007 r.

Nowa Karta Lipska to m. in. zbiór strategicznych zasad, który określa politykę miejską w Europie po 2020 r. Jak podkreśliła wiceminister Jarosińska-Jedynak, międzynarodowe dokumenty dotyczące rozwoju miast to ważne punkty odniesienia dla prowadzenia krajowej polityki miejskiej.

„Rozpoczęliśmy już aktualizację Krajowej Polityki Miejskiej z perspektywą do 2030 r. Uwzględniamy w niej zasady i kierunki rozwoju miast przedstawione w Nowej Karcie Lipskiej” – zaznaczyła wiceminister.

Reklama

Drugim dokumentem przyjętym we wtorek przez europejskich ministrów jest Agenda Terytorialna UE 2030, która określa działania niezbędne dla wzmocnienia spójności terytorialnej, czyli zapewnienia dobrych warunków życia dla wszystkich mieszkańców Europy.

„Spójność terytorialna powinna odgrywać ważną rolę w procesie przywracania europejskiej gospodarki na właściwe tory po kryzysie wywołanym przez pandemię. Współpraca terytorialna, w tym także makroregionalna, określa wspólne cele niezbędne do walki z kryzysem oraz przyczyni się do zwiększenia odporności i opracowania bardziej efektywnych ścieżek rozwoju po pandemii” - wyjaśniła wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Jak podkreśliła, można to osiągnąć tylko przez zwrócenie większej uwagi na różnorodność miejsc w Europie wraz z ich potencjałem rozwojowym. W jej ocenie tę możliwość daje Agenda Terytorialna UE 2030.