1. Gdańsk - Bicie własnych rekordów z korzyścią dla gdańszczan i turystów.

2. Kraków - Stałe dążenie do lepszej jakości powietrza.

3. Łódź - Miasto, które chce być liderem wygodnego życia.

1 Gdańsk

Bicie własnych rekordów z korzyścią dla gdańszczan i turystów

To już tradycja, że Gdańsk plasuje się na szczycie rankingu. Nie bez powodu, bo co roku bije swoje rekordy. W 2019 r. odnotował najwyższą w swojej historii liczbę mieszkańców – 470 907 osób (najwięcej od 1987 r.). Do użytku oddano 7,3 tys. lokali mieszkalnych, o prawie 0,5 tys. więcej niż w 2018 r. Rosły też możliwości inwestycyjne miasta, m.in. dzięki projektom realizowanym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Tylko w 2019 r. ich wartość łączna wyniosła blisko 1,6 mld zł netto, z czego ok. 288 mln zł netto to kwota przeznaczona na cele publiczne. Przybywa też miejsc w przedszkolach, jest więcej szkół – w ubiegłym roku oddano do użytku kolejną podstawówkę z salą gimnastyczną, kompleksem boisk i biblioteką. Gdańsk kontynuuje program wdrożony w 2016 r., którego celem jest zwiększanie dostępu do lokali dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Łącznie na ich potrzeby przekazano 156 mieszkań, przy czym wsparciem objęto 432 osoby. Miasto dąży także do poprawy bezpieczeństwa. Efektem jest oddanie w ubiegłym roku do użytku 18 km nowych tras rowerowych oraz zwiększenie o 760 miejsc postojowych dla jednośladów. Zadbano też o pieszych, modernizując ponad 44 km chodników.
Aby mieszkańcy mogli korzystać z bogatej oferty miejskich instytucji kultury i sportu, systematycznie jest rozwijana Gdańska Karta Mieszkańca. Jest też ona jednym z dokumentów pozwalających na oddanie głosu w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Gdańsk myśli o tym, jak zwiększyć wpływy do budżetu – ma w tym pomóc m.in. wpisanie gdańskiej kultury carillonowej na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO oraz Stoczni Gdańskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

2 Kraków Stałe dążenie do lepszej jakości powietrza

Miasto wyszło przed szereg i jako pierwsze w Polsce wprowadziło od 1 września 2019 r. zakaz palenia węglem i drewnem. Efektem jest sukcesywna poprawa jakości powietrza, co pokazują dane z ośmiu stacji monitoringu. Ale na tym nie koniec działań na rzecz ochrony środowiska. Kraków wykupił kolejne tereny zielone: Wesołą – za 280 mln zł i Las Borkowski – za 16 mln zł, a także utworzył nowe parki kieszonkowe, chodzi m.in. o Ogród Ptasi i Relaksacyjny Ogród Krakowian. Sukcesywnie jest wymieniany tabor komunikacji na ekologiczny. Kursujące po mieście pojazdy spełniają minimum normę EURO 5 i 6. W skład taboru wchodzi już 26 autobusów elektrycznych.
Innowacje pojawiają się też w innych obszarach. Miasto chce być bowiem nie tylko czyste, ale również bezpieczne i nowoczesne. Dlatego pasy drogi rozdziela się odblaskowymi pachołkami, dzięki czemu kierowcy zachowują szczególną ostrożność i zmniejszają prędkość jazdy. Samorząd nie szczędzi pieniędzy na inwestycje poprawiające komfort mieszkańców. W ubiegłym roku zrealizowano wiele przedsięwzięć sportowych – powstały baseny, boiska i inne obiekty przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Organizowano również imprezy sportowe o randze międzynarodowej, tj. Tour de Pologne, maratony, biegi, mistrzostwa w siatkówce czy kajakarstwie.
Stolica Małopolski chce, by jej mieszkańcy byli dobrze poinformowani, dlatego cały czas poszerza kanały komunikacji przez moduł interwencyjny – za pomocą strony, aplikacji, e-maila i telefonu interwencyjnego. W 2019 r. w mieście powstał także Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców.

3 Łódź Miasto, które chce być liderem wygodnego życia

W ciągu ostatnich lat Łódź ewoluowała od ośrodka produkcyjnego do jednego z głównych centrów outsourcingowych i logistycznych w Polsce, co przyciąga nie tylko dużych najemców, deweloperów, lecz także inwestorów. Stawiając na biznes, nie zapomniała jednak o mieszkańcach. Wręcz odwrotnie, miasto zyskuje miano coraz bardziej przyjaznego do życia. Z badań przeprowadzonych w 2019 r. wynika, że w tej materii Łódź jest oceniana „raczej dobrze i bardzo dobrze” przez aż 61 proc. mieszkańców, a „raczej źle i bardzo źle” przez zaledwie 7 proc. Dla porównania – w 2018 r. wskaźniki te wynosiły odpowiednio 56 i 8 proc., a w 2012 r., gdy badania ruszyły, stanowiły równo po 27 proc. To zasługa nowych programów rozwojowych skierowanych przede wszystkim do mieszkańców. Jednym z nich jest „Plan dla osiedli” – autorski projekt, w ramach którego prowadzone są inwestycje wybrane na podstawie propozycji składanych podczas spotkań urzędników z liderami osiedlowymi i mieszkańcami. Mowa m.in. o modernizacji ok. 190 ulic, 235 km chodników i ponad 100 szkół, przedszkoli i żłobków.
Inne przedsięwzięcie to „Ekopakt dla Łodzi”, który zakłada m.in. poszerzenie terenów zielonych, termomodernizację oraz kompleksowy program wymiany źródeł ciepła, ograniczenie śmieci czy ochronę jakości wody i budowę zbiorników retencyjnych.
Dla władz Łodzi istotna jest także integracja mieszkańców. Doskonałym przykładem działań w tym obszarze jest zrealizowany w ubiegłym roku program „Dom wielopokoleniowy” – nieruchomość z pulami mieszkań dla seniorów, ludzi młodych oraz z niepełnosprawnościami. ©℗