Ministerstwo Infrastruktury chce, by niewykorzystane przez samorządy środki na walkę z wykluczeniem transportowym zasiliły fundusz na budowę dróg.
Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych jest szczególnym przypadkiem – pieniądze czekają na samorządy, ale nie ma wielu chętnych, by po nie sięgnąć. Już w ubiegłym – pierwszym i niepełnym – roku działania FRPA na koncie była nadwyżka: wydano ok. 17 mln z 300 mln zł przeznaczonych dla wszystkich województw. Na początku 2020 r., w pierwszym naborze ogłoszonym jeszcze przed epidemią, wnioski samorządów opiewały na ponad 59 mln zł, a dostępna pula to 800 mln zł.
Ministerstwo Infrastruktury proponuje więc, by niewykorzystane pieniądze na odtwarzanie sieci połączeń autobusowych przeznaczyć na budowę dróg. Zakłada to projekt nowelizujący ustawę o Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) i innych ustaw (w tym ustawę o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej; Dz.U. z 2019 r. poz. 1123 ze zm.), do której dotarł DGP.