Małopolski program ochrony powietrza zobowiązuje samorządy, by od września przyszłego roku zatrudniły obowiązkowo doradców energetycznych. Również unijne regulacje coraz częściej wymagają takich rozwiązań. W niedługim czasie eksperci od energii będą potrzebni we wszystkich gminach. Warto się więc już dzisiaj zastanowić, kogo zatrudnić na to stanowisko i jakie zadania mu powierzyć.
DGP
Idealny kandydat
To pracownik, który:
ma wyższe wykształcenie techniczne (najlepiej inżynierskie) – dzięki temu może zrobić rozeznanie o stanie budynku, co wymaga np. przeprowadzenia wyliczeń;
nie ma odpowiedniego wykształcenia, ale ma doświadczenie, np. od lat zajmuje się inwestycjami w gminie czy ochroną środowiska; powinien jednak przejść odpowiednie szkolenie (np. prowadzone przez NFOŚiGW); ma praktykę w realizowaniu audytów energetycznych lub innych zadań prośrodowiskowych; radzi sobie z prawno -informacyjnymi działaniami gminy; ma tzw. umiejętności miękkie, np. łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, przekonywania ich do zmian i wysiłku wymaganego przy ekologicznych działaniach; ma doświadczenie zawodowe.
1600 osób przeszło szkolenie z zakresu doradztwa energetycznego w NFOŚiGW
Zadania
Tym m.in. zajmuje się doradca energetyczny:
Dba o wszystkie inwestycje w zakresie efektywności energetycznej i OZE w samej gminie – umie doradzić co zrobić, by np. JST płaciła mniej (np. za energię niezbędną w budynkach samorządowych czy oświetlenie dróg), nie zapominając o korzyściach ekologicznych.
Przekonuje mieszkańców do proekologicznych działań i wspierających je programów – buduje świadomość ekologiczną u miejscowej społeczności. Zdobywa wiedzę o aktualnych programach wsparcia i umie do nich pokierować. Pomaga w wypełnianiu wniosków o wsparcie z podstawowych programów gminnych czy dotyczących niskiej emisji (Stop smog, Czyste powietrze). Doradza, jaką inwestycję w danym miejscu można przeprowadzić choćby ze względu na stan obiektu czy możliwości finansowe właściciela. Inicjuje kontakty między beneficjentem a urzędem zarówno w zakresie jakości powietrza, jak i szerzej wyzwań klimatycznych (oszczędzanie wody czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii).
uwaga! Nie można zrzucić na taką osobę wszelkich zadań związanych z ekologią, bo nie będzie pełniła prawidłowo funkcji, do której została zatrudniona.
Opinia eksperta
Dziś gminne doradztwo energetyczne to efekt działania i wizytówka ambicji pojedynczych samorządów, perspektywicznie podchodzących do wdrażania programów i inicjatyw energetycznych.
Pamiętajmy jednak, że wchodząca w połowie przyszłego roku rewolucyjna dyrektywa RED II (o odnawialnych źródłach energii), wprost wymaga zapewnienia powszechnie dostępnych punktów informacyjnych i doradczych, np. w zakresie tworzenia lokalnych wspólnot energetycznych.
! Doradca energetyczny musi mieć bezpośredni kontakt z włodarzem i jego wsparcie. Wskazane jest dla niego raczej samodzielne stanowisko. Gmina musi też zadbać o odpowiednie finansowanie jego działań i przeprowadzenie kampanii informacyjnych dla mieszkańców.
MW