W efekcie zapowiadanej przez PiS zmiany granic tego regionu zwiększą się potrzeby wyrównawcze na poziomie wojewódzkim. Mazowieckie bez warszawskiego obszaru metropolitalnego zostanie z niskimi i niestabilnymi dochodami własnymi.
Podział województwa najprawdopodobniej będzie odpowiadał obowiązującemu od 2018 r. statystycznemu podziałowi na dwie jednostki NUTS-2 (klasyfikacja jednostek terytorialnych do celów statystycznych), czyli powstanie region: warszawski stołeczny złożony z Warszawy i dziewięciu okolicznych powiatów oraz mazowiecki regionalny (dalej małe Mazowsze), który obejmie pozostałe 28 powiatów i cztery miasta na prawach powiatu. Tak określone terytorialnie jednostki właściwie pod każdym względem będą mieć odmienne – wręcz przeciwstawne – cechy. Różnice widać też od razu w ich potencjale dochodowym.