Niektóre gminy i powiaty nie otrzymały jeszcze środków z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (FIL), bo zapomniały o otworzeniu oddzielnego konta bankowego na ten cel. Na pieniądze muszą więc jeszcze zaczekać.
Przelewy na konta samorządów z pierwszej puli 6 mld zł ruszyły w ubiegłym tygodniu. Pieniądze przekazują wojewodowie – to do nich gminy i powiaty składały wnioski o środki z FIL, co było formalnością (wysokość kwot przypadającą każdej gminie i powiatowi wyliczył algorytm). Samorządy mają je przeznaczyć na inwestycje, by w ten sposób pobudzić lokalną gospodarkę przyciśniętą przez lockdown wprowadzony w związku z epidemią.
Dyspozycje wypłat wydał pod koniec sierpnia premier. Wszystkie środki przekazali już wojewodowie: łódzki, warmińsko-mazurski, małopolski, wielkopolski, lubuski. Wojewoda lubelski przekazał wszystkie fundusze samorządom w ciągu dwóch dni: 31 sierpnia i 1 września. W trakcie przekazywania środków z funduszu jest także wojewoda podkarpacki. Na początku tego tygodnia powinny zostać wypłacone wszystkim samorządom w tym regionie. Z kolei wojewoda zachodniopomorski przekazał już większość pieniędzy: 272 mln 924 tys. zł dla 107 JST. Pod koniec ubiegłego tygodnia biuro prasowe poinformowało, że urząd wojewódzki czeka na informację od 24 JST o utworzeniu kont bankowych służących do gromadzenia i wydatkowania środków z funduszu. – Jak tylko otrzymamy numery kont do przelewu, pieniądze trafią do pozostałych 24 samorządów – poinformowali urzędnicy tamtejszego urzędu.
Brak odrębnego rachunku bankowego podanego we wniosku to błąd popełniony przez 13 samorządów województwa pomorskiego. – Fundusze zostaną przekazane natychmiast po przedstawieniu poprawionych wniosków – zapewnia pomorski urząd wojewódzki.
Obecnie trwa też nabór chętnych na środki z drugiej puli funduszu. Samorządy, w tym także województwa, na złożenie wniosków o wsparcie inwestycji, których minimalna wartość kosztorysowa nie jest niższa niż 400 tys. zł, mają czas do końca września. O podziale pieniędzy tym razem zadecyduje komisja, w skład której wchodzi trzech przedstawicieli premiera i po dwóch urzędników ministerstw: Rozwoju, Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Branymi pod uwagę kryteriami mają być m.in. realizacja zasady zrównoważonego rozwoju, kompleksowość planowanych inwestycji, poziom ich ingerencji w środowisko, a także ograniczenie skutków klęsk żywiołowych lub im zapobieganie. Do bardziej szczegółowych wytycznych, które zadecydują o uwzględnieniu wniosku, należą koszty planowanych inwestycji w stosunku do planowanych dochodów (w roku rozpoczęcia inwestycji) i liczba osób, na które przedsięwzięcia będą miały korzystny wpływ, a także dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.