Decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie uchwał samorządów dotyczących LGBT+ może wpłynąć na korzystanie ze środków UE. Ale raczej nie tych, których już odmówiono.
Skargi rzecznika praw obywatelskich do NSA w sprawie stref wolnych od LGBT+ mogą mieć wpływ nie tylko na funkcjonowanie tych ostatnich w systemie prawnym. Od decyzji sądów – w tym tych wymuszonych stanowiskiem NSA – może też zależeć dostępność środków UE dla samorządów w przyszłości. Pieniędzy już utraconych przez niektóre jednostki w związku z przyjęciem uchwał raczej nie da się odzyskać, nawet jeśli sądy ostatecznie stwierdzą nieważność takich lokalnych aktów.

Ewolucja osądów