Od jutra zaczną obowiązywać przepisy podwyższające kryterium dochodowe do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (FA) oraz wprowadzające zasadę „złotówka za złotówkę”. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podaje przykłady, jak na jej podstawie obliczać kwotę wsparcia.
Resort przypomina, że wspomniane zmiany, które są zawarte w art. 9 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 808 ze zm.), będą miały zastosowanie do przyznawania świadczeń z FA na nowy okres ich wypłaty, który rozpocznie się 1 października br. Natomiast w sprawach związanych z udzielaniem pomocy finansowej z funduszu, które obejmują bieżący oraz wcześniejsze okresy świadczeniowe, zastosowanie będą miały dotychczasowe przepisy.
Gminy, przyznając pieniądze z FA na nowy okres, będą po raz pierwszy robić to w oparciu o zasadę „złotówka za złotówkę”, która pozwoli uzyskać świadczenia tym osobom, które mimo podwyżki kryterium z 800 zł do 900 zł i tak nie będą go spełniały.
Zgodnie z tą regułą, jeśli dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza wartość progu o kwotę nie wyższą niż wysokość należnego świadczenia z FA, wsparcie zostaje obniżone. Będzie bowiem przyznane w wysokości różnicy między świadczeniem a kwotą przekroczenia kryterium dochodowego. Przy czym gdyby okazało się, że wyliczone w ten sposób świadczenie wynosi mniej niż 100 zł, gmina wyda decyzję odmowną.
Reklama
Jak mechanizm „złotówka za złotówkę” będzie wyglądać w praktyce, resort rodziny pokazuje na przykładach. W jednym z nich występuje rodzic z jednym dzieckiem, na które ustalone są alimenty 450 zł miesięcznie. Dochód tej rodziny wynosi 2000 zł, czyli 1000 zł na jedną osobę. Kryterium dochodowe zostało więc przekroczone o 100 zł, ale o mniejszą kwotę niż kwota przysługujących rodzicowi świadczeń z FA (co do zasady wynoszą tyle samo co zasądzone alimenty, choć nie może to być więcej niż 500 zł). W efekcie wsparcie z funduszu będzie wynosić 350 zł. W następnym przykładzie również jest rodzic z jednym dzieckiem oraz alimentami 350 zł miesięcznie. Miesięczny dochód tej rodziny sięga 2400 zł, co w przeliczeniu na osobę daje 1200 zł i oznacza przekroczenie progu dochodowego o 300 zł. Wprawdzie kwota przekroczenia nie jest wyższa od wysokości świadczeń z FA, ale nie jest spełniony drugi warunek – aby obniżone przy jej zastosowaniu świadczenia wynosiły minimum 100 zł, bo tutaj jest to 50 zł.
W innym przykładzie jest rodzina składająca się z trzech osób: rodzica i dwójki dzieci, której miesięczny dochód to 3000 zł, czyli 1000 zł na jednego członka (kryterium przekroczone o 100 zł). Zasądzone na każde dziecko alimenty wynoszą zaś po 650 zł. Jednak rodzic i tak nie może otrzymać więcej niż 500 zł wsparcia z FA, dlatego jego wysokość obliczona z uwzględnieniem zasady „złotówka za złotówkę” będzie wynosić po 400 zł na każde dziecko (500 zł – 100 zł).