Trzy grupy liczące po ośmioro dzieci mogą teraz przebywać w jednej sali w żłobku lub klubie dziecięcym. Umożliwiono też korzystanie z placów zabaw, które znajdują się poza terenem placówki.
Takie zmiany zostały wprowadzone w wytycznych przeciwepidemicznych wydanych przez Jarosława Pinkasa, głównego inspektora sanitarnego dla miejsc opieki nad dziećmi poniżej 3. roku życia.
Żłobki i kluby dziecięce mogą wprawdzie od 6 maja ponownie prowadzić swoją działalność, ale muszą stosować się do opracowanych przez GIS rekomendacji w zakresie organizacji opieki, higieny pomieszczeń i powierzchni oraz sposobu postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Niektóre z tych wytycznych uległy właśnie zmianie, a jedna z nich dotyczy liczby dzieci w grupie.
Do tej pory w jednej wyznaczonej sali mogła przebywać grupa 12 maluchów. Teraz sanepid pozwolił na to, aby w jednym pomieszczeniu mogły być trzy ośmioosobowe grupy dzieci wraz z opiekunem. Jednocześnie instrukcja zaleca, aby umieszczona została przegroda uniemożliwiająca kontakt dzieciom z trzeciej grupy z pozostałymi. Co więcej, zliberalizowane zostały wymagania odnoszące się do minimalnej powierzchni przypadającej na jednego malucha. O ile początkowo GIS wskazywał, że przestrzeń przeznaczona do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie powinna być mniejsza niż 4 mkw. na jednego podopiecznego i każdego opiekuna, to obecnie dopuszczalne jest 2,5 mkw.
– Dobrze, że te wymogi zostały złagodzone, bo dzięki temu placówki mogą przyjmować więcej dzieci. Dotychczasowe ograniczenia były bowiem dużym problemem dla wielu żłobków dysponujących ograniczoną powierzchnią, bez dodatkowych pomieszczeń, które mogły przeznaczyć na pobyt dzieci – mówi Marzena Mierkiewicz ze Stowarzyszenia Żłobków Niepublicznych Prorodzina.
Dodaje jednak, że dalej te obostrzenia w porównaniu z np. wymaganiami obowiązującymi przy organizacji wesel są na absurdalnie wysokim poziomie.
Kolejna modyfikacja jest związana z wyjściem dzieci na zewnątrz budynku. Pierwotnie inspekcja rekomendowała, aby maluchy przebywały na świeżym powietrzu na terenie placówki i nie wychodziły poza nią (np. spacer do parku). Nowa wersja wytycznych przewiduje, że wyjścia są możliwe, ale w przypadku korzystania przez dzieci z publicznego placu zabaw powinna tam przebywać jedna grupa maluchów, a sprzęty i przedmioty, z którymi będą miały bezpośredni kontakt, należy najpierw zdezynfekować.
GIS zdecydował się złagodzić również obostrzenia obowiązujące w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. One również dotyczą liczebności grup oraz minimalnej przestrzeni. I tak w jednej sali może teraz przebywać grupa 16 dzieci (wcześniej mogła liczyć 12), a na każde z nich i jednego opiekuna powinno przypadać nie mniej niż 3 mkw. powierzchni (poprzednio 4 mkw.). Analogicznie jak w żłobkach wygląda kwestia wychodzenia poza teren ich placówek.
Natomiast bez zmian pozostają inne rekomendacje, które są wspólne dla żłobków i klubów dziecięcych oraz przedszkoli. W dalszym ciągu zaleca się im zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie oraz brak kontaktu między personelem kuchennym a dziećmi i kadrą opiekuńczą. W sytuacji, gdy placówka korzysta z cateringu, od dostawców należy wymagać jednorazowych pojemników i sztućców. Cały czas obowiązuje też wymóg zachowywania dystansu społecznego przy przyprowadzaniu oraz odbieraniu dzieci z placówki.