Od środy do urzędów administracji publicznej wróciła część zadań związanych z obsługą obywateli, którą zamrożono w związku z epidemią koronawirusa. To efekt poprawki do rozporządzenia dotyczącego częściowego znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem.

W poniedziałek rozpoczął się pierwszy etap odchodzenia od restrykcji wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. Etap ten uwzględnia m.in. możliwość korzystania z lasów, terenów zielonych i bulwarów; nowe przepisy uzależniają liczbę osób w sklepach i kościołach od powierzchni budynków.

Zgodnie z poprawką do rządowego rozporządzenia dotyczącego częściowego znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem od środy więcej zadań związanych z obsługą obywateli wykonują urzędy. Ma się to odbywać przy zachowaniu wysokich wymogów sanitarnych.

Chodzi o zadania związane z rejestracją stanu cywilnego; ewidencją ludności i dowodami osobistymi; pomocą społeczną; świadczeniem usług komunalnych; działaniem urzędów pracy, w tym w przedmiocie wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2; wydawaniem praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych.

Również od środy urzędy wykonują więcej zadań związanych ze sprawami z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie umowy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Urzędy zajmują się również wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, czy sprawami dotyczącymi sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydawanych na podstawie ustawy Prawo budowlane.

Wydawane są również decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a także decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzje z zakresu ochrony środowiska, w tym zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów.