Część wojewodów przerzuca tworzenie miejsc do odbycia kwarantanny na starostów. Samorządowcy wyznaczają miejsca na izolatoria i czekają.
Wojewoda dolnośląski 9 marca wydał polecenie, by do 10 marca do godziny 16 w każdym powiecie lub mieście na prawach powiatu utworzono miejsce kwarantanny dla minimum 50 osób. W kolejnym piśmie z 13 marca podkreślił, że jego oczekiwania wynikają z wojewódzkiego planu epidemicznego i, jak zaznaczył, to na starostach spoczywa odpowiedzialność za „działania podejmowane w trosce o społeczność lokalną”.
Z takim stanowiskiem nie zgadza się Związek Powiatów Polskich. – Z kilku województw docierają do nas sygnały wskazujące na próbę przerzucania na powiaty zadań wojewodów bez podstawy prawnej i bez zagwarantowania pokrycia kosztów realizacji tego zadania rządowego – czytamy w piśmie prezesa ZPP Andrzeja Płonki do premiera Mateusza Morawieckiego.