COVID-19 znalazł się wśród chorób powodujących obowiązek hospitalizacji, obok m.in. gruźlicy. Lekarz może też nakazać choremu poddanie się izolacji. Minister zdrowia wydał nowe rozporządzenie określające katalog schorzeń, które wiążą się z taką koniecznością.
Chodzi o rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego. Zostało wydane na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.).
Reklama
Sankcjonuje ono w odrębnym akcie prawnym sposób postępowania stosowany już obecnie w przypadku osób zakażonych koronawirusem.

Reklama
Zgodnie z nim hospitalizacji podlegają m.in. osoby chore na gruźlicę, błonicę, cholerę, dur brzuszny, wysoce zjadliwą grypę ptaków u ludzi (HPAI), w szczególności spowodowaną szczepami H7 i H5, wściekliznę, wirusowe gorączki krwotoczne, zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS), zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub mózgu, a także zakażone koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). W przypadku tych ostatnich możliwe jest również zastosowanie izolacji, np. w domu.
W sytuacji samowolnego opuszczenia szpitala przez osobę poddaną obowiązkowej hospitalizacji lekarz kierujący oddziałem musi niezwłocznie poinformować o tym telefonicznie inspektora sanitarnego. W rozporządzeniu nie ma jednak mowy o karach grożących niesubordynowanym pacjentom.
Rozporządzenie określa także, w jakich sytuacjach powstaje obowiązek kwarantanny i ile ma ona trwać. Jej okres nie powinien przekraczać najdłuższego znanego czasu wylęgania danej choroby zakaźnej (tzw. okresu inkubacji) liczonego od dnia następującego po ostatnim kontakcie. Jeśli chodzi o osoby narażone na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz bliskowschodniego zespołu niewydolności oddechowej (MERS), jest to 14 dni, w przypadku cholery – 5 dni, dżumy płucnej – 6 dni; dla zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS) to 10 dni, a eboli (EVD), ospy prawdziwej oraz wirusowych gorączek krwotocznych – 21 dni. W uzasadnionych przypadkach, np. chorób, dla których nie ma uzasadnionych naukowo dowodów, aby były zaraźliwe w okresie wylęgania, zamiast kwarantanny inspektor sanitarny może zastosować nadzór epidemiologiczny.
Etap legislacyjny
Weszło w życie 7 kwietnia br.