Jestem prezesem stowarzyszenia – koła gospodyń wiejskich, a oprócz tego radną. Stowarzyszenie kilka razy w roku przygotowuje catering na imprezy okolicznościowe dla mieszkańców sołectwa, by promować regionalne potrawy i integrować środowisko lokalne. Zostało ono bowiem utworzone po to, by wspierać mieszkańców m.in. w organizowaniu imprez okolicznościowych, a nie prowadzić działalność komercyjną. Problem w tym, że imprezy te są organizowane w świetlicy wiejskiej udostępnianej na podstawie umowy użyczenia. Czy można wygasić mi mandat, powołując się na naruszenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego?
W myśl art. 24f ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.) radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskali mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Dlatego w pierwszej kolejności trzeba ustalić, czy stowarzyszenie, którego prezesem jest radna, prowadzi działalność gospodarczą.