Bez planu zagospodarowania przestrzennego na poziomie krajowym i docelowo wojewódzkim, ale ze strategiami na poziomie samorządów, o ile jest to potrzebne – tak mają wyglądać nowe zasady prowadzenia polityki rozwoju. Celem jest pozyskanie unijnego wsparcia. Tylko czy rząd nie idzie za daleko?

Urbanistyczny chaos może słono kosztować

W Sejmie toczą się prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Ich celem, jak wyjaśniała niedawno minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, jest przygotowanie gruntu prawnego pod rozdanie funduszy z perspektywy finansowej UE na lata 2021–2027. Lecz nie tylko. W projekcie pojawiają się nowe instrumenty polityki regionalnej: kontrakt programowy i sektorowy oraz porozumienie terytorialne, które mają wzmacniać partnerstwo rządu z samorządami. Poza tym zaproponowane zmiany wiążą planowanie społeczno-gospodarcze z przestrzennym. Po bliższym przyjrzeniu się przepisom, okazuje się jednak, że jest to związek tak ścisły, że jeśli na etapie prac sejmowych i senackich coś się nie zmieni, to na planowanie przestrzenne – zwłaszcza w skali kraju i województwa – zabraknie w praktyce miejsca.