Wzrost stawki godzinowej za prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt przewiduje projekt nowego rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi, który trafił właśnie do uzgodnień.
Powstał on ze względu na konieczność zwiększenia liczby kontroli urzędowych gospodarstw w związku z występowaniem w naszym kraju afrykańskiego pomoru świń (ASF).
Ponieważ etatowych lekarzy pracujących w Inspekcji Weterynaryjnej jest zbyt mało, do wykonywania zadań kontrolnych są wykorzystywani wyznaczeni weterynarze prywatnej praktyki. Niestety, terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej mają problem z pozyskiwaniem chętnych m.in. ze względu na nieatrakcyjne stawki wynagrodzenia.
W związku z tym resort rolnictwa proponuje ich podniesienie. Za prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt stawka wyniesie 55 zł za godzinę pracy (wcześniej było to 41 zł). Podwyżka ma zachęcić lekarzy weterynarii do wykonywania czynności związanych z kontrolą i zabezpieczyć wykonywanie zadań w tym zakresie przez organy Inspekcji Weterynaryjnej.
800 lekarzy prywatnej praktyki wyznaczono w 2018 r. do dokonywania kontroli w zakresie bioasekuracji
75 593 kontrole przeprowadzono w 2018 r.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji