Nie będzie planowanego na jesień ogólnopolskiego strajku pracowników socjalnych. Do akcji protestacyjnej wrócą po wyborach.
Taka decyzja została podjęta przez Ogólnopolski Komitet Protestacyjny (OKP), który tworzy pięć organizacji zrzeszających pracowników pomocy społecznej: Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (PFZPSiPS), Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych z siedzibą w Łodzi, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Rodziny oraz koła zakładowe NSZZ „Solidarność” z Sopotu i Radomska. Od ponad roku walczą oni o realizację wielu postulatów, których celem jest poprawa warunków pracy zatrudnionych w pomocy społecznej, w tym m.in. o podwyżkę wynagrodzeń, uregulowanie ścieżki awansu zawodowego oraz przyznanie asystentom rodziny podobnych uprawnień zawodowych, jakie przysługują pracownikom socjalnym.