Prowadzenie biznesu wymaga gotówki na codzienne wydatki, utrzymanie płynności finansowej, zapewnienie elastyczności w budżecie czy w końcu zakup środków trwałych. Gdy nasz wkład w finanse firmy to za mało, warto pomyśleć o kredycie. To ważna decyzja, która zobowiązuje przedsiębiorców do spłaty rat przez lata. Świadoma decyzja w sprawie wyboru kredytu sprawi, że z czasem dług w banku potraktujemy jako najlepszą inwestycję. Podpowiadamy, czym kierować się przy wyborze kredytu.

1.Ustal plan finansowania

Zanim zdecydujemy o zewnętrznym wsparciu firmy, warto ustalić jakie są jej potrzeby. Konkretny plan finansowy i oszacowanie przyszłych wydatków firmy to podstawa przy określaniu kwoty, na którą chcemy zadłużyć przedsiębiorstwo. Maksymalna kwota zadłużenia różni się w zależności od oferty banku. Może być to 150 tys. zł lub… 4 mln zł. Część banków ustala limit w oparciu o nakłady inwestycyjne firmy. Warto ocenić zdolności kredytowe przedsiębiorstwa, zanim zrobi to za nas bank. Na tej podstawie można ustalić miesięczne raty i całkowity czas kredytowania. Zwykle, w przypadku kredytów dla firm zaczyna się on od kilku miesięcy, a kończy nawet na 15 czy 20 latach.

2. Ile kosztuje kredyt?

Na całkowity koszt kredytu składa się wiele czynników tj. prowizja, marża czy inne koszty okołokredytowe. Najlepszym sposobem oszacowania całkowitych kosztów jest porównanie RRSO, czyli rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Wskaźnik ten zawiera w sobie wszystkie elementy stanowiące o wysokości raty i w konsekwencji – wartości całego kredytu. Kwestia rozłożenia rat często zależy od stażu firmy. Bank przychylnym okiem patrzy na dobrze prosperujące firmy z odpowiednim stażem, ponieważ ryzyko kredytowe w ich przypadku jest mniejsze. Młody przedsiębiorca, który dopiero „rozkręca” firmę, zapewne spotka się z dłuższym okresem kredytowania właśnie ze względu na nieugruntowaną jeszcze pozycję na rynku. To m.in. od stażu firmy i jej kondycji finansowej jeszcze przed ustaleniem wysokości rat – zależy sama decyzja kredytowa. Zwykle bank podejmuje decyzję w czasie od kilku godzin do kilku dni.

3. Oprocentowanie, czyli dlaczego warto śledzić rynek

Całkowity koszt kredytu w dużej mierze zależy od wysokości rat. Na oprocentowanie kredytu składa się m.in. stawka WIBOR, która odpowiada rynkowej stopie procentowej. Stopy procentowe zaś zależne są od decyzji Rady Polityki Pieniężnej. W dużym uproszczeniu, stawka ta jest wyznacznikiem wartości pieniądza na rynku, a zarazem, ceny kredytu. Zadłużającym się firmom najbardziej sprzyjają niskie stopy procentowe, które warunkują stosunkowo tańsze kredyty. Przed podjęciem decyzji o podpisaniu umowy z bankiem, warto poznać podstawowe, zmienne czynniki ekonomiczne, które mają wpływ na koszty kredytowe. Wysokość stóp procentowych może być odpowiedzią na pytanie, czy to właściwy czas za zaciągnięcie kredytu.

4. Koszty jawne i ukryte

Nie tylko sytuacja na rynku i ocena kredytobiorcy warunkuje wysokość raty. W grę wchodzi także m.in. marża i prowizja. Marża zależna jest od polityki banku i ustalana jest indywidualnie, zwykle więc można ją negocjować. Jest to stała część raty, zatem warto utargować jak najniższą stawkę, a w konsekwencji – mniejsze raty. Bank ustala marżę na podstawie danych tj. zdolność kredytowa czy oceny potencjału finansowego firmy. Do kosztów doliczyć należy także pobierane jednorazowo prowizje za zaciągniecie kredytu czy też za szybszą spłatę rat jako zabezpieczenie dla banku. Prowizja zwykle stanowi niewielki procent, ale przy dużych kwotach może on być odczuwalny dla portfeli kredytobiorców. Zdarza się również, że banki rezygnują z jej pobierania. Nie zawsze do kosztów kredytu wlicza się wydatki na ubezpieczenie go. Czasem wykupienie ubezpieczenia jest warunkiem obniżenia marży.

5. Diabeł tkwi w szczegółach. Warto dokładnie przeczytać umowę5. Diabeł tkwi w szczegółach. Warto dokładnie przeczytać umowę

Skrupulatność popłaca nie tylko przy umowach kredytowych. Ogólne warunki umów kredytowych znane są z reklam i zwykle to one decydują o wyborze oferty. Dokładna analiza może jednak wskazać na dodatkowe koszty, które mogą mieć wpływ na opłacalność decyzji kredytobiorcy. Może się także okazać, że poprzez zbyt ogólne zapisy w umowie np. dotyczące jej wypowiedzenia, kredytobiorca poniesie koszty, których nie przewidział przy jej podpisywaniu. Dobrze jest również pamiętać o możliwości negocjacji prowizji, czy marży – te parametry zależne są od decyzji banku.

Warto porównywać oferty banków, samodzielnie szacować wydatki i zyski, a także śledzić sytuację na rynku. Decyzja o zaciągnięciu kredytu firmowego powinna być poprzedzona analizą możliwości firmy, działania rynku i warunków ofert kredytowych.