W tym roku już po raz trzeci samorządy gminne z całej Polski brały udział w rankingu „Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży”, którego celem było uhonorowanie samorządów wyróżniających się wsparciem sportu i rekreacji mieszkańców.
Podejmowanie działań z zakresu sportu i rekreacji oraz inwestycje w infrastrukturę to zadania własne gmin. Wydatki poniesione na te cele nie mają jednolitego charakteru – część z nich przekazywana jest w formie dotacji dla klubów sportowych, inne dotyczą inwestycji w bazę sportową, jeszcze inne transportu, jak na przykład ścieżki rowerowe, lub budżetów obywatelskich, w których ogromną popularnością cieszą się siłownie zewnętrzne.
Uczestnicy rankingu konkurowali w czterech kategoriach – gmin wiejskich, gmin wiejsko-miejskich oraz gmin miejskich do i powyżej 100 tys. mieszkańców. Pytania w ankiecie dotyczyły m.in. kwot przeznaczanych na wydatki związane ze sportem bezpośrednio z budżetu gminy, wydatków inwestycyjnych, istniejącej bazy sportowej, długości ścieżek rowerowych ogółem oraz nowo wybudowanych tras, posiadania przez gminę dokumentów strategicznych, wyznaczających plany rozwojowe w tym zakresie, działalności i sukcesów lokalnych klubów sportowych oraz nagród przyznawanych laureatom i uczestnikom zawodów i konkursów.
Metodyka wyznaczania miejsc rankingowych polegała na obliczeniu wartości każdego z analizowanych wskaźników w przeliczeniu na jednego mieszkańca, w każdej z kategorii. Potencjał inwestycyjny i finansowy samorządów uzależniony jest w dużej mierze od ich wielkości, stąd poszczególne odpowiedzi były analizowane jedynie w kontekście danej kategorii samorządu. Dzięki temu maksymalną liczbę punktów mogły uzyskać zarówno gminy wiejskie – we własnej kategorii, jak i największe miasta.