Podejmowanie działań z zakresu sportu i rekreacji oraz inwestycje w infrastrukturę to zadania własne gmin. Wydatki poniesione na te cele nie mają jednolitego charakteru – część z nich przekazywana jest w formie dotacji dla klubów sportowych, inne dotyczą inwestycji w bazę sportową, jeszcze inne transportu, jak na przykład ścieżki rowerowe, lub budżetów obywatelskich, w których ogromną popularnością cieszą się siłownie zewnętrzne.

Uczestnicy rankingu konkurowali w czterech kategoriach – gmin wiejskich, gmin wiejsko-miejskich oraz gmin miejskich do i powyżej 100 tys. mieszkańców. Pytania w ankiecie dotyczyły m.in. kwot przeznaczanych na wydatki związane ze sportem bezpośrednio z budżetu gminy, wydatków inwestycyjnych, istniejącej bazy sportowej, długości ścieżek rowerowych ogółem oraz nowo wybudowanych tras, posiadania przez gminę dokumentów strategicznych, wyznaczających plany rozwojowe w tym zakresie, działalności i sukcesów lokalnych klubów sportowych oraz nagród przyznawanych laureatom i uczestnikom zawodów i konkursów.

Metodyka wyznaczania miejsc rankingowych polegała na obliczeniu wartości każdego z analizowanych wskaźników w przeliczeniu na jednego mieszkańca, w każdej z kategorii. Potencjał inwestycyjny i finansowy samorządów uzależniony jest w dużej mierze od ich wielkości, stąd poszczególne odpowiedzi były analizowane jedynie w kontekście danej kategorii samorządu. Dzięki temu maksymalną liczbę punktów mogły uzyskać zarówno gminy wiejskie – we własnej kategorii, jak i największe miasta.

Istotny wnioskiem wynikającym z wyników rankingu jest bardzo silna pozycja dużych ośrodków miejskich. Wszystkie miasta powyżej 100 tys. mieszkańców, które uzyskały miejsca od pierwszego do trzeciego w poprzednim roku, obroniły swoje pozycje. Bardzo duża zmienność wśród liderów obserwowana jest natomiast na poziomie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich – z uwagi na cykle inwestycyjne i terminy oddania do użytku infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

Zwycięzcy rankingu

Miasta powyżej 100 tys. mieszkańców.

Miejsce trzecie – Miasto Poznań

Miejsce drugie – Miasto Kraków

Pierwsze miejsce – Miasto Gdańsk

Miasta do 100 tys. mieszkańców.

Miejsce trzecie – Kędzierzyn – Koźle

Miejsce drugie – Miasto Krosno

Miejsce pierwsze – Miasto Legnica

Gminy miejsko – wiejskie

Miejsce trzecie – Czechowice – Dziedzice

Miejsce drugie – Rawicz

Miejsce pierwsze – Aleksandrów Łódzki

Gminy wiejskie

Miejsce trzecie – Gmina Kleszczewo

Miejsce drugie – Gmina Michałowice

Miejsce pierwsze – Gmina Iława