Niebezpieczny precedens pozbawienia społeczności miasta jego własności – tak poselski projekt ustawy w sprawie budowy na Westerplatte nowego muzeum oceniają Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich.
W swojej propozycji posłowie PiS proponują rezygnację z obowiązujących obecnie procedur administracyjnych, co ma usprawnić przygotowania i realizację budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.
Krytycznie na temat projektu wypowiadają się zarządy Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich. W ocenie samorządców, zaproponowana regulacja stanowi obejście, a nawet zignorowanie zasad konstytucyjnych.
Reklama
W swojej opinii wskazują, że projekt przewiduje wywłaszczenie nieruchomości stanowiących własność Gdańska na określony – rzekomo nowy – cel publiczny. Zauważają jednak, że te tereny są już obecnie użytkowane na dokładnie taki sam cel, jaki został wskazany w poselskiej propozycji. Co znajduje odzwierciedlenie we wszystkich aktach prawa miejscowego i innych dokumentach, przyjętych przez samorząd Gdańska, który od chwili komunalizacji traktuje ten obszar jako miejsce pamięci narodowej.
Samorządowcy uważają, że projekt ignoruje dotychczasowe zaangażowanie społeczności i władz miasta we właściwe upamiętnienie tego miejsca.
W swojej opinii wskazują, że współdziałanie miasta i instytucji centralnych stanowi jedyne rozwiązanie, które zagwarantuje pełną opiekę państwa nad tym ważnym miejscem. Dlatego apelują do posłów Prawa i Sprawiedliwości o wycofanie tego „niesprawiedliwego i sprzecznego z duchem konstytucji, zwłaszcza z zasadą pomocniczości państwa”, projektu ustawy.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do pierwszego czytania w komisjach